Обновление содержания среднего образования

Оқу-әдістемелік құрал Бейнелеу өнері пәнінің нәтижеге бағытталған оқу және тәрбие жұмысы Жалелов М.М. Алматы облысы бойынша филиал
Әдістемелік нұсқаулық Йеңичә оқутуш: усуллар вә тәжрибиләр Алматы облысы бойынша филиал
Әдістемелік құрал Қазақ әдебиеті сабағында оқушылардың коммуникативтік құзіреттілігін дамытуға педагогтердің кәсіби дайындығын жетілдіру Мухтаров А.Х. Алматы облысы бойынша филиал
Әдістемелік құрал Бастауыш сыныпта оқытуда оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту Асемжанова З.З. Алматы облысы бойынша филиал
Әдістемелік құрал Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша сабақты қысқа мерзімді жоспарлаудың үлгілері Орманбекова Л.Ж. Алматы облысы бойынша филиал
Әдістемелік құрал Жаңартылған білім мазмұны бойынша бастауышта оқытудың әдістемелік ерекшеліктері Туралбаева А.Т. Алматы облысы бойынша филиал
Методические рекомендации Формирование навыков широкого спектра младших школьников в условиях обновления среднего образования РК Евсюкова ТА. Филиал по Павлодарской области
Әдістемелік ұсыным Білім мазмұнын жаңарту жағдайында оқушылардың тілдік дағдыларын дамытудың инновациялық бағдарлары Шабажанова С.К. Павлодар облысы бойынша филиал
Әдістемелік құрал Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқу үдерісін ұйымдастырудың жаңа амалдары Займолдина Ж.Г. Ақтөбе облысы бойынша филиал
Әдістемелік жинақ Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында қазақ тілі сабақтарын жоспарлау Ахметова К.К. п.ғ.к., Ғалымжанова Ф.Б Астана қ. бойынша филиал
Методическое пособие Краткосрочное планирование по предметам начальных классов Филиал по г. Астана
Методическое пособие Білім мазмұнын жаңарту аясында мұғалім біліктілігін жетілдіру Cисенова А.Т. Сахарбаева М.Ә. Маңғыстау облысы бойынша филиал
Әдістемелік нұсқаулық Оқушының жеке оқу траекториясын бірлесіп жасау: отбасы мен мектеп
Әдістемелік құрал Білім мазмұнын жаңарту жағдайында ағылшын тілін оқыту әдістері
Сборник Сборник заданий по развитию математической грамотности школьников в основной школе Бигельдинова Б.Н. Филиал по Карагандинской области
Әдістемелік нұсқаулық Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында бастауыш сынып оқушыларының жаратылыстану сауаттылығын дамыту Досова Л.А. Калмагамбетова Н.Т. Қарағанды облысы бойынша филиал
Методические рекомендации Шағын жинақты мектепте оқу кестесін құру/ Составление учебного расписания в малокомплектной школе Кисабекова М.Е. Қарағанды облысы бойынша филиал

Методические рекомендации

«Химия» пәні бойынша заманауи сабақтарды құрастыру/ Разработка современного урока по предмету «Химия» Қарағанды облысы бойынша филиал
Әдістемелік құрал Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында орта мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқыту әдістемесі Орманова М.А. Қызылорда облысы бойынша филиал
Әдістемелік құрал Орта мектеп физикасының механика тарауына арналған есептер шығару жолдары Қызылорда облысы бойынша филиал
Методическое пособие Методика преподавания русского языка и литературы в условиях обновления содержания образования Есмаганбетова У. Қызылорда облысы бойынша филиал
Дидактикалық құрал Тарих пәнін оқытудағы сындарлы сабақты жоспарлау, бағалау Мәрсәлі Р.Ө. Қызылорда облысы бойынша филиал
Әдістемелік нұсқаулық Орта білім мазмұнын жаңарту аясында қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімдерінің біліктілігін арттыру мәселелері Арзымбетова С.Ж. Алматы қ. бойынша филиал
Әдістемелік нұсқаулық Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында орта білім беру ұйымдарының педагогикалық қызметкерлері үшін біліктілікті арттыру курстарын өткізу бойынша әдістемелік нұсқаулық  Алматы қ. бойынша ПҚ БАИ тәжірибесінен Алматы қ. бойынша филиал
Әдістемелік құрал
Mетодические рекомендации Ауыл мектептеріндегі бастауыш сынып Оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жолдары Фазлыева Гулжаухар Кәкішқызы «Басқару және білім сапасы» кафедрасының аға оқытушысы .Шабденов Бірлікті Шәрімбайұлы Талдықорған қаласы№15 орта мектептің жоғарғы санатты бастауыш сынып мұғалімі  ИПК ПР по
Алматинской области  
Методическое пособие  Методика конструирования тестовых заданий По математике в контексте с международными исследованиями pisa Кагазбаева А.К ИПК ПР по
Актюбинской области 
Методическое пособие  Оқушылардың функционалдық сауаттылығын  дамыту әдістемесі Орманбекова Л.Ж.,
Яремчук Л.Т.
ИПК ПР по
Алматинской области 
Методическое пособие  Оқушылардың функционалдық сауаттылығын Дамытуды психологиялық қолдау Оспанкулова Д.Е. Камбаралиева И.Т. ИПК ПР по
Алматинской области 
Методические рекомендации  Организация образовательного процесса в МКШ в условиях перехода к компетентностному образованию А.Е. Зейнелова. ИПК ПР по
Акмолинской области 
Методические рекомендации  Организация обучения младших школьников в малокомплектной школе М. Сагындыкова ИПК ПР по
Акмолинской области 
Методическое пособие  Полиязычие в практической деятельности организаций образования Кагазбаева А.К. Куспаева Р. Б. Табынбаева А.К.  ИПК ПР по
Актюбинской области 
Методические рекомендации  Психолого-педагогическая диагностика готовности детей к школе в условиях перехода на 12-летнее образование Сансызбаева К.З. ИПК ПР по
Актюбинской области 
Методические рекомендации  Профилизация школы: организационно - методический аспект

Конкашев М. А. 

Крамаренко Н.Е.

ИПК ПР по

Акмолинской области 

Методические рекомендации  Развитие критического мышления старшеклассников на уроках обществознания Фраер И.И.- учитель истории и обществознания Хромтауской школы-гимназии №2, Хромтауского района, Актюбинской области ИПК ПР по
Актюбинской области 
Методическое пособие  Развитие профессиональной компетентности педагогов по формированию экологической грамотности учащихся
Абшенова Л.У. ИПК ПР по г.Астана
Методическое пособие  Развитие функциональной грамотности учащихся в условиях образования, ориентированного на результат А.К. Кагазбаева,
Р.Б.Куспаева
ИПК ПР по
Актюбинской области 
Методические рекомендации  Развитие функциональной грамотности на уроках химии через современные образовательные технологии Даулетбаева Г.К. ИПК ПР по г.Астана
Сборник аналитических материалов  Среднее образование в казахстане: Состояние и перспективы развития Авторский коллектив филиала АО «НЦПК«Өрлеу» ИПК ПР по Актюбинской области. ИПК ПР по
Актюбинской области .
Сборник аналитических материалов Триединство языков в воспитании полиязычной личности З.К.Баяндина,
А.К. Булибаев,
Г.К.Аликулова.
ИПК ПР по г.Астана
методические рекомендации Оқытуды үшөлшемді әдістемелік жүйе негізінде ұйымдастыру ИПК ПР по г.Астана 
Методическое пособие  Из опыта работы по формированию функциональной грамотности учащихся на уроках русского языка Куспаева Р. Б. ИПК ПР по
Актюбинской области 
Методическое пособие  Шығармашылық қызметті ұйымдастырудың педагогикалық – психологиялық негіздері Қаплиева А.Қ. ИПК ПР по
Актюбинской области 
Учебно - методическое пособие  Мультимедийный учебно-методический комплект для работы в сельской малокомплектной школе (на примере преподавания истории)  ИПК ПР по Западно-Казахстанской области 
Методическое пособие Pisa халықаралық зерттеулері форматында ғылыми зерттеулерді жҥргізу және бағалау М.Т.Мурзабулатов ИПК ПР по Западно-Казахстанской 
Методическое пособие Pisa халықаралық зерттеуін жҥргізу аясында оқушылардың функционалдық оқу сауаттылығын дамыту Р.С.Қуанаева, 
Б.С.Кҥлшариева,
М.А.Зеинешева.
ИПК ПР по Западно-Казахстанской области 
сборник дидактических материалов Ағылшын тілі пәнінен шағын әңгімелер топтамасы  (1-4 сыныптар) Б.С.Нурмуханова ИПК ПР по
Атырауской области 
Методическое пособие Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды ауыл мектептерінің  оқу-тәрбие үдерісінде пайдалану

Е.Н.Сафуллин, 

Н.К.Дускалиев, С.С.Шагиров

ИПК ПР по Западно-Казахстанской области 
Методическое пособие Балалардың сӛйлеу тілінің фонетикалық - фонематикалық қабылдауын дамыту Курманова С.Н., Абилова А.Б ИПК ПР по
Жамбылской области
Методическое пособие  Интегрированный подход в обучении английскому языку в условиях полиязычия Жаманқулова А.К. ИПК ПР по Восточно-Казахстанской области 
Методические рекомендации  Использование технологии «Педагогические мастерские в деятельности педагога начальной школы Касенова А.И. ИПК ПР по Восточно-Казахстанской области 
Методическое пособие  Қазіргі мектепте бастауыш сынып оқушыларының сыни ойлауын дамыту.

Камзина А.Н. 

Жанузакова Ж.А.

ИПК ПР по Восточно-Казахстанской области 
Методическое пособие  Математика пәні бойынша Pisa тапсырмаларын құрастыру арқылы мұғалімдердің кәсіби шеберлігін арттыру Нургазинова М.К. ИПК ПР по Западно-Казахстанской области 
Методическое пособие  Оқушылардың зерттеушілік-ізденушілік әрекеттерін ұйымдастыру Куракова Р.Н. ИПК ПР по
Атырауской области 
Методическое пособие  Опережающее обучение на основе  системного подхода Т.Галиев ИПК ПР по
Жамбылской области 
методические рекомендации Оқыту үдерісінде оқушылармен  топтық іс-әрекетті ұйымдастыру Никифорова Т.П ИПК ПР по Западно-Казахстанской
области 
Методическое пособие Организация групповой работы учащихся при обучении английскому языку в начальных классах Г.Сыздыкбаева, Д.Сейданова ИПК ПР по
Жамбылской области 
Методические рекомендации  Развитие системы оценки учебных достижений учащихся в контексте международных исследований TIМSS, PISA, PIRLS Г.О.Медетбекова ИПК ПР по
Жамбылской области 
Методическое пособие Развитие функциональной грамотности учащихся на уроках естественно математических дисциплин М.К. Алпысбаева,
С.Б. Пилипенко,
А.К. Оразбаева
ИПК ПР по Восточно-Казахстанской области 
Учебно - методическое пособие  Реализация межпредметных связей в обучении иностранному языку Ажигулова М.С. ИПК ПР по
Атырауской области 
методические рекомендации Тарих сабағында әдіс-тәсілдерді интербелсенді әдіс-тәсілдерді қолдану Р.С. Чекетаева ИПК ПР по Восточно-Казахстанской области 
Методическое пособие Тірек мектебі (ресурстық орталық) жағдайында оқу-тәрбие үрдісін ұймдастыру ерекшеліктері Наметкулова Ф.Д. ИПК ПР по
Жамбылской области 
Методическое пособие Бастауыш сынып оқушыларының мәтінді оқу мен тҥсіну сапасын зерттеу және дамытуда педагогтердің кәсіби қҧзыреттілігін жетілдіру Есимханова Р.К.,
Панова А. Н.,
Орынбасар Д. Ш
ИПК ПР по Южно-Казахстанской
области
Методическое пособие Бастауыш сынып оқушыларының зерттеу қызметін ұйымдастыру Тулегалиев А.С. Ақмырзаев М.М.  ИПК ПР по Мангистауской области 
методические рекомендации Бейіндік мектеп жағдайындағы критериалдық бағалау ИПК ПР по Южно-Казахстанской
области
методические рекомендации 7,9 - сыныптарда биологияны ағылшын тілінде оқытудағы интербелсенді әдістер Айнабекова З.А.
Торпақова З.Қ,
Сагинбекова.Г.Е
ИПК ПР по Южно- Казахстанской области
Методическое пособие  Использование визуальных динамических  моделей при обучении математике Иманова А.Н ИПК ПР по Акмолинской области 
 Методическое пособие Case-stady әдістерін технология пәнінде қолдану Абашева. П. ИПК ПР по Южно-Казахстанской
области
Методическое пособие М.Өтемісұлы шығармаларын жаңа технологиялар негізінде оқыту (5,7,10-сыныптар) Абишева З. ИПК ПР по Мангистауской области 
Сборник аналитических материалов  Математическое образование в школе: состояние и пути совершенствования качества обучения Корчевский В.Е. Романенко С.М. ИПК ПР по Северо-Казахстанской области
Учебно - методическое пособие  О культурном коннотативном компоненте лексики как способе развития читательской грамотности учащихся ИПК ПР по Кызылординской
области
методические рекомендации Оқу-тәрбие үрдісінде сыни ойлауды дамыту стратегияларын қолданудың әдістемесі К.Б.Сағадиева. ИПК ПР по Костанайской области  
Методическое пособие Оқушылардың оқудағы жетістіктерін  критериалды бағалау  Турсынбаев А.З., Кужимова Ж.Т., Нурлыбаева Ж.Л., Жанысбек Л.К., Махатаева Ж.И., Тастанова Л. А. ИПК ПР по Южно-Казахстанской области
Методическое пособие Оқытуды «үшөлшемді әдістемелік жүйесі» педагогикалық технологиясы негізінде ұйымдастыру» Касенова Р.К ИПК ПР по г.Астана
Методические рекомендации  Организация деятельности учителя по формированию функциональной грамотности школьников Галиева Б.Х., ИПК ПР по Павлодарской области 
Методическое пособие Орта мектеп физикасының  механика тарауына арналған  есептер шығару жолдары

Б. Елеусінов 

З. Сыздықбаева 

К.Қалиев 

ИПК ПР по Кызылординской области 
Методическое пособие Өлкетану деректері арқылы оқушыларға патриоттық тәрбие беру М.А.Орманова ИПК ПР по Кызылординской области 
Методическое пособие Проектирование контрольно-измерительных материалов по оценке ключевых компетенций и  уровня усвоения учебного материала учащимися в сельской школе Шпигарь Н.Н.
Сеременко Н.П. 
ИПК ПР по Павлодарской области 
Методические рекомендации  Развитие функциональной грамотности на уроках естественно-математических дисциплин Сабиева К.У.
Корчевский В.Е. 
ИПК ПР по Северо-Казахстанской области 
Учебно - методическое пособие  Современные технологические подходы к формированию функцио-нальной грамотности школьников в новом социальном контексте Ахметниязова А.Ж., Жумабаева С.Г.,
Заречная О.П.
ИПК ПР по Павлодарской области 
Методические рекомендации  Шағын жинақты бастауыш мектепте жаңартылған білім беру мазмұнын ұйымдастыру бойынша   Шадетова А.К.  ИПК ПР по Карагандинской области
Методические рекомендации  Работа с детьми с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования Сакаева  А.Н. ИПК ПР по Карагандинской области

 

laks12lk3kj1lkaj

Межкурсовая деятельность

Курсы ПК 3 (базового) уровня

Электронный документооборот

Фотогалерея

Видеогалерея