Формирование у школьников духовно-нравственных ценностей Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» и культуры здорового образа жизни

Методическое пособие   Бастауыш сынып оқушыларын тұлғаға бағдарланған технологиялар негізінде рухани – адамгершілікке тәрбиелеу ИПК ПР по Алматинской области  
Методическое пособие Білім беру ұйымдарында денсаулық сақтау ортасын дамыту әдістемесі Ташмуханова О.М ИПК ПР по Атырауской области
Методическое пособие Мектептегі тәрбие жұмысын ұйымдастыру технологиясы

Қ.Сарбасова . А.Бекмағамбетов

ИПК ПР по г.Астана
Методическое пособие «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізінде мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мазмұнын жаңартудағы педагогтердің кәсіби шеберлігі А. Баделқызы ИПК ПР по г.Астана
Методическое пособие Оқушыларды ұлттық музыкалық аспаптарды жасауға ҥйрету әдістемесі Айдарбек .Б ИПК ПР по Южно-Казахстанской области

методические рекомендации

Өзін-өзі тану сабағында білім беру ортасын жобалауға негізделген құзыреттілік амалдар Сисенова А.Т. ИПК ПР по Мангистауской области
Методическое пособие Развитие профессиональной компетентности учителя в условиях здоровьесберегающего образования Бухарбаев.Б.Х. ИПК ПР по Актюбинской области
Методическое пособие Социализация личности ребенка в условиях интерната: комплекс развивающих мер:

Галиева Б.Х., Курманова Г.К.КаримоваГ.Е

ИПК ПР по Павлодарской области
Методическое пособие Тұлғаны әлеуметтендірудегі отбасы мен мектептің өзара ынтымақтастығы

Ауелгазина Т. Есимбекова Б.

ИПК Пр по Алматинской области
Методические рекомендации «Мәңгілік ел» құндылықтары негізінде білім алушылардың әлеуметтік жауапкершілігі мен патриоттық қасиеттерін дамыту

Қ.Абдықалықов

ИПК ПР по Карагандинской области
 

laks12lk3kj1lkaj

Межкурсовая деятельность

Курсы ПК 3 (базового) уровня

Электронный документооборот

Фотогалерея

Видеогалерея