Обновление содержания среднего образования.

Облыстық семинар-кеңестің жинағы

«Оқушылардың лингвомәдени  құзырлылықтарын арттыру жолдары»

ИПК ПР по Мангистауской области 

Республиканская научно практическая конференция

Функциональная грамотность в современной непрерывной системе образования: традиции и инновации»,   посвященной годовщине создания акционерного общества  «национальный центр повышения квалификации«өрлеу»

ИПК ПР по Западно-Казахстанской области

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік online конференция

 «Жаһандық бәсекелестік жағдайындағы білім беру жүйесі: мәселелері,басымдылықтары, даму болашағы»

ИПК ПР по Атырауской области

Международно научно практическая onlin-конференция

«Современные формы и методы оценивания учебных достижений учащихся: опыт и перспективы»

ИПК ПР по Жамбылской области

Республикалық семинарының материалдары

 Ауыл мектебі жағдайында ақпараттық-коммуникациялық -технологияларды қолдану.

ИПК ПР по Северо-Казахстанской области

 Республикалық педагогикалық идеялар фестивалі материалдары

Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайындағы тұлғалық зияткерлікті дамытудағы педагогикалық ізденіс

ИПК ПР по Мангистауской области

Облыстық ғылыми-практикалық конференция

Заманауи білім беру жүйесіндегі инновациялық үдерістер: тұжырымдамалар, стратегиялар және ынтымақтастық

ИПК ПР по Южно-Казахстанской области

Областная научно-практическая конференция педагогических работников

«Инклюзивті білім беру: әдіснамалық моделінен - тәжірибеге»

ИПК ПР по Южно-Казахстанской области

Международная научно-практическая интернет-конференция

Социализация детей с ограниченными возможностями развития в условиях инклюзивного образования:

ИПК ПР по Западно-Казахстанской области

Областная научно-практическая конференция

Инновационные подходы в образовании:новые ориентиры и перспективы развития

ИПК ПР по Актюбинской области

Халықаралық ғылыми -

практикалық конференция

Білім беру жүйесіндегі инновациалық үрдістер: Ізденіс және даму болашағы»

ИПК ПР по Актюбинской области

 Респубикалық семинардың материалдары

Интеллектуалды дарынды жасөспірімдер тұлғасының эмоционалды сферасын дамыту»

ИПК ПР по Западно-Казахстанской области

Қашықтықтан ҿткізілген конкурс

материалдарының жинағы

Назарбаев Зияткерлік мектебі

инновациялық білім ортасы

ИПК ПР по Северо-Казахстанской области

Сборник статей Республиканской научно–практической

оnline-конференции

«Новые парадигмы

в образовательной деятельности»

ИПК ПР по Жамбылской области

Халықаралық ғылыми-практикалық

online-конференция

«Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың қазіргі үлгілері мен әдістері:

тәжірибе және келешегі»

ИПК ПР по Жамбылской области

Республикалық он-лайн семинар материалдары

«Оқушы тұлғасы қалыптасуындағы ғылыми-зерттеу әрекеті»

ИПК ПР по Мангистауской области

Международная научно-практическая конференции

«Полиязычное образование: проблемы и перспективы»

ИПК ПР по Северо-Казахстанской области

Республиканская научно-практическая оn-line конференция

«Шағын жинақталған мектептің педагогі: білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы кәсіби дамуының мәселелері»

ИПК ПР по Алматинской области

Екінші Республикалық педагогикалық оқулардың облыстық кезеңінің материалдары

«Білім берудегі инновациялар мен іс-тәжірибелер: уақыт талабы»

ИПК ПР по Карагандинской области

 

laks12lk3kj1lkaj

Межкурсовая деятельность

Курсы ПК 3 (базового) уровня

Электронный документооборот

Фотогалерея

Видеогалерея