Конкурсы, акции

Әдістемелік жұмыстардың басқа формаларын өткізу

Проведение других форм методической работы

Тақырыбы

Тема

Іс-шара мәртебесі

Статус

(респ., обл.)

мероприятия

Қатысушылар категориясы

Категория участников

Өткізілу мерзімі Сроки проведения

1

"Жедел желі" (он-лайн тәртібінде)

-          БА курстарын ұйымдастыру мәселелері бойынша

-          аудандық(қалалық)ББ әдіскерлерін әдістемелік қолдау мәселелері бойынша

"Горячая линия" (в режиме он-лайн)

-          по вопросам организации курсов ПК

-          по вопросам методической поддержки методистов рай(гор)ОО

 

Облыстық

 

 

Областной

Қалалық және аудандық білім бөлімдерінің әдіскерлері

 

Методисты городских и районных отделов образования

 

айдың бірінші дүйсенбісі

айдың бірінші сейсенбісі

первый понедельник месяца

первый вторник месяца

2

Акция "Педагогтардың кәсіби дамуы үшін ұсынылған 100 кітап"

 

Акция "100 книг, рекомендованных для профессионального развития педагога" (на сайте института)

Облыстық

 

 

Областной

ББҰ педагогикалық қызметкерлері, институттың ПОҚ

Педагогические работники ОО, ППС института

жыл бойы

 

 

в течение года

3

"Заманауи мектеп" фотосурет байқауы

 

Конкурс фотографий "Современная школа"

Облыстық

 

Областной

Педагогикалық қызметкерлер Педагогические работники

маусым

 

июнь

4

Үздік орта мерзімді жоспарлауға сертификатталған мұғалімдердің байқауы

Конкурс сертифицированных учителей на лучшее среднесрочное планирование

Облыстық

 

Областной

Сертификатталған мұғалімдері Сертифицированные учителя

қазан

 

октябрь

5

«Шағын жинақты ауыл мектебі: даму стратегиясы - 2016» ІІI облыстық қашықтық байқауы

ІІI областной дистанционный конкурс «Сельская малокомплектная школа: стратегии развития – 2016»

Облыстық

 

Областной

Шағын жинақты ауыл мектептерінің педагогтары Педагоги сельских, малокомплектных школ

қараша

 

ноябрь